Tiếng Anh Cho trẻ em 5-9 tuổi
Tiếng Anh Giao Tiếp - Phỏng Vấn
Tiếng Anh cho trẻ em từ 10-14 tuổi
Previous
Next
tìm tòi
điều mới
không ngừng
SÁNG TẠO
QUÁ TRÌNH
RÕ RÀNG
học tập &
thực hành
PHƯƠNG TIỆN
ĐẦY ĐỦ
qUAN TÂM
TẬN TÌNH

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA FAST ENGLISH

Ms. Đặng Quỳnh Mai

Giáo viên giảng dạy chương trình tiếng Anh cho Trẻ em , học sinh Tiểu học, học sinh THCS
Kinh nghiệm: 5 năm làm việc ở các Trung Tâm Anh Ngữ Quốc tế :
 ILA, VUS, ATEN, SAS, Kỳ Nguyên,Fast English.
Chương trình giảng dạy: 
  • Get ready for baby
  •  Luyện thi Starters, Movers, Flyers 
  • Luyện thi chứng chỉ KET, PET 
  • Tiếng Anh giao tiếp
  • Luyện thi chứng chỉ Toeic Speaking & Writing

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA FAST ENGLISH

GÓP Ý CỦA PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH

Fast english center

Địa chỉ: 51 Lê Văn Lộc, Phường Thắng Nhì

Thành phố Vũng Tàu.

ĐT:  0939.886.989   –   093.8888.958

Email: fastenglishcentervt@gmail.com