LỘ TRÌNH HỌC 4 KỸ NĂNG - FAST ENGLISH

NỘI DUNG HỌC CỦA LỚP TOEIC 4 KỸ NĂNG BASIC

Chương trình học Toeic 4 Kỹ Năng Basic tại Fast English tập trung vào phát triển và cải thiện 4 kỹ năng chính: nghe, đọc, nói và viết. Dưới đây là nội dung cơ bản của chương trình:

 1. Học kỹ thuật Nghe (Listening):
 • Luyện nghe các bài nghe Toeic mẫu: Học viên sẽ nghe và hiểu các bài nghe Toeic để nắm vững cấu trúc, từ vựng và ý nghĩa thông điệp.
 • Phát triển khả năng nhận biết thông tin chính và thông tin chi tiết: Học viên học cách nghe và tìm kiếm thông tin cần thiết trong các bài nghe Toeic.
 • Luyện giải các bài tập nghe Toeic: Học viên sẽ thực hành giải các bài tập nghe tương tự như trong kỳ thi Toeic để nâng cao khả năng nghe hiểu.
 1. Học kỹ thuật Đọc hiểu hiệu quả (Reading):
 • Luyện đọc các bài đọc Toeic mẫu: Học viên sẽ đọc và hiểu các bài đọc Toeic để nắm vững từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc câu.
 • Hiểu ý chính và ý chi tiết: Học viên sẽ học cách tìm kiếm ý chính và ý chi tiết trong các bài đọc Toeic.
 • Luyện giải các bài tập đọc Toeic: Học viên sẽ thực hành giải các bài tập đọc tương tự như trong kỳ thi Toeic để nâng cao khả năng đọc hiểu.
 1. Học kỹ năng nói cơ bản (Speaking):
 • Luyện phát âm và từ vựng: Học viên sẽ luyện tập phát âm chính xác và mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh.
 • Học cách diễn đạt ý kiến và trả lời câu hỏi: Học viên sẽ rèn kỹ năng diễn đạt ý kiến, trả lời câu hỏi và thảo luận trong các tình huống giao tiếp Toeic.
 • Luyện tập ý tưởng và tổ chức bài nói: Học viên sẽ học cách tổ chức ý tưởng và diễn đạt thông tin một cách rõ ràng và logic.
 1. Kỹ năng Viết cơ bản (Writing):
 • Luyện viết các loại văn bản Toeic: Học viên sẽ học cách viết email,  và đoạn văn ngắn trong môi trường công việc Toeic.
 • Sử dụng ngữ pháp và từ vựng phù hợp.
 1. Từ vựng (Vocabulary):
 • Mở rộng vốn từ vựng Toeic: Học viên sẽ học cách học và ghi nhớ từ vựng mới thông qua các phương pháp như sử dụng từ điển, học từ vựng theo chủ đề, và thực hành sử dụng từ vựng trong ngữ cảnh thực tế.
 • Học cách nhận biết và sử dụng từ vựng Toeic: Học viên sẽ được giới thiệu các từ vựng phổ biến trong kỳ thi Toeic và học cách áp dụng chúng vào các bài nghe, đọc, nói và viết.
 1. Ngữ pháp (Grammar):
 • Rèn kỹ năng ngữ pháp cơ bản: Học viên sẽ ôn tập và rèn kỹ năng sử dụng các cấu trúc ngữ pháp cơ bản như thì hiện tại đơn, quá khứ đơn, tương lai đơn, câu điều kiện và mệnh đề quan hệ.
 • Áp dụng ngữ pháp vào các kỹ năng Toeic: Học viên sẽ học cách sử dụng ngữ pháp một cách chính xác và linh hoạt trong các bài nghe, đọc, nói và viết của Toeic.
 
 
Đối tượng tham gia: 
Những người mới học tiếng anh hoặc có trình độ Toeic 300 -500 điểm, khóa học này khác với chương trình học ở các trung tâm khác ở chỗ học đều cả 4 kỹ năng, dành cho những người học và muốn thực hành sử dụng trong thực tế chứ không chỉ đi thi lấy bằng. Rất nhiều học viên tham gia khóa học này thôi ( chưa học lớp giải đề) đã đạt điểm thi Toeic 600+, ngoài ra còn tự tin sử dụng trong công việc.
Đây là một khóa học nền tảng trang bị cho các bạn nền tảng vững chắc về từ vựng, ngữ pháp, các kỹ năng nghe, nói, đọc hiểu, viết giúp các bạn tham gia các lớp học Toeic Giải đề, Toeic Speaking & Writing, Tiếng Anh giao tiếp dễ dàng hơn.
Thời gian khóa học: 03 tháng ( 24 buổi học, 1.5h/ buổi, 2 buổi/ tuần)

Tài liệu: Được cung cấp miễn phí

Thông tin lớp học: lớp dạy kèm, dưới 5 học sinh/ lớp

Học phí: 

Tìm hiểu thêm>>