CHƯƠNG TRÌNH HỌC TÊN KHÓA HỌC NỘI DUNG THỜI LƯỢNG YÊU CẦU SĨ SỐ
TOEIC 4 KỸ NĂNG TOEIC 4 KỸ NĂNG BASIC Học nghe- nói – đọc -viết 500 từ vựng cơ sở của TOEIC -Học ngữ pháp cơ bản – Học phân tích các chủ đề của Toeic và các dạng giao tiếp căn bản, nắm được nội dung cơ bản của đề thi TOEIC. – Phù hợp cho người chưa từng Học TOEIC, có điểm đầu vào <=400 48 tiết ( 3 tháng) tối đa 10 học sinh/ lớp
TOEIC SPEAKING & WRITING Tăng cường từ vựng, bổ sung ngữ pháp, nâng cao khả năng nói viết cho học sinh để tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ của ETS Yêu cầu đã học qua lớp TOEIC 4 kỹ năng 48 tiết ( 3 tháng) tối đa 10 học sinh/ lớp
TOEIC LISTENING & READING Tăng cường từ vựng, bổ sung ngữ pháp, nâng cao khả năng nghe- đọc cho học sinh để tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ của ETS Yêu cầu đã học qua lớp TOEIC 4 kỹ năng 48 tiết ( 3 tháng) tối đa 10 học sinh/ lớp
TIẾNG ANH GIAO TIẾP BEGINNER Tăng cường phản xạ, giao tiếp đa dạng các chủ đề tập trung vào cuộc sống và công việc. Giáo viên nước ngoài tham gia tương tác, giảng dạy Dành cho người ít sử dụng hoặc mất gốc tiếng Anh. Càn học tập để giao tiếp và làm việc. Giáo viên sẽ kiểm tra và xếp lớp 32 tiết ( 2 tháng) Tối đa 10 học viên/ lớp
PRE-INTERMEDIATED Tăng cường phản xạ, giao tiếp đa dạng các chủ đề tập trung vào cuộc sống và công việc. Giáo viên nước ngoài tham gia tương tác, giảng dạy Dành cho người có kiến thức cơ bản về tiếng Anh, cần tăng cường kỹ năng để phục vụ cho giao tiếp và làm việc. Giáo viên sẽ kiểm tra và xếp lớp 32 tiết ( 2 tháng) Tối đa 10 học viên/ lớp
INTERMEDIATED Tăng cường phản xạ, giao tiếp đa dạng các chủ đề tập trung vào cuộc sống và công việc. Giáo viên nước ngoài tham gia tương tác, giảng dạy Dành cho người có kiến thức tốt về tiếng Anh, cần tăng cường kỹ năng để phục vụ cho giao tiếp và làm việc. Giáo viên sẽ kiểm tra và xếp lớp 32 tiết ( 2 tháng) Tối đa 10 học viên/ lớp
LUYỆN TẬP PHỎNG VẤN- XIN VIỆC LEVEL BASIC Trang bị cho học viên kiến thức và các kỹ năng để tham gia các buổi phỏng vấn bằng tiếng Anh. Giúp cho học viên vượt qua được những yêu cầu khắt khe của nhà tuyển dụng. TOEIC: 500-700 6 buổi Tối đa 5 học viên/ lớp
LEVEL INTER Trang bị cho học viên kiến thức và các kỹ năng để tham gia các buổi phỏng vấn bằng tiếng Anh. Giúp cho học viên vượt qua được những yêu cầu khắt khe của nhà tuyển dụng. TOEIC: 750 + 6 buổi < 5 học viên/ lớp